Domeinnaam is te koop

Aflossingsvrije Hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek is er vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn.

Doorgaans wordt er niet maandelijks op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij de verkoop van het onderpand. Net als bij de annu´teitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft. lees verder >>

Lijfrente Hypotheek

Bij het afsluiten van de lijfrente hypotheek wordt vastgelegd dat een bepaald bedrag omgezet zal worden in een lijfrente.

Je betaalt dus iedere maand rente over de hypotheek en premie voor de opbouw van de lijfrente. Op het moment dat je met pensioen gaat, komt de lijfrente tot uitkering en komt in periodieke uitkeringen naar je toe. Met deze uitkering kun je de hypotheeksom afbetalen. Bij het starten van de uitkering van de lijfrente, blijft de hypotheek dus wel gewoon bestaan. lees verder >>

Lineaire Hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypothecaire geldlening. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost (per periode (meestal een maand) een gelijk bedrag). De verschuldigde rente per periode wordt berekend over het nog openstaande saldo. De totale te betalen lasten (rente en aflossing) zijn daarmee aan het begin van de looptijd relatief hoog, doch laten gedurende de looptijd een gelijkmatige daling zien.
lees verder >>

Annu´teiten Hypotheek

Een annu´teitenhypotheek is een hypotheek waarbij elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) elke keer gelijk is, en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald.

Een dergelijk aflossingstype wordt annu´teit genoemd.lees verder >>

Beleggings Hypotheek

Bij deze hypotheeksoort betaal je inleg in beleggingsfondsen. Je bouwt zo het vermogen op waarmee je je hypotheek aflost. Dit vermogen wordt belast in box 3, wat betekent dat je 1,2% belasting betaalt over de gemiddelde waarde. Er geldt wel een vrijstelling.

Je bepaalt zelf waarin je het geld van de hypotheek belegt. Als je verwacht dat de beurs gaat stijgen kan ht interessant zijn om voor deze hypotheeksoort te kiezen. Maar bedenk wel: beleggen biedt geen garantie op een bepaald rendement.lees verder >>

Levens Hypotheek

Deze hypotheekvorm is bedoeld om de fiscale faciliteiten in box 1 (inkomen) maximaal te benutten. Het heet een levenhypotheek omdat er een levensverzekering aan gekoppeld is. Bij deze hypotheek heb je te maken met een vaste maandelijkse aflossing, die bestaat uit rente en premie. De premie is bestemd voor de levensverzekering. Je betaalt alleen aflossing als je dat zelf wenst.

Bij de hypotheek wordt ook een kapitaalverzekering afgesloten, die aan het einde van de looptijd uitkeert. lees verder >>

Spaar Hypotheek

Met een spaarhypotheek spaar je tijdens de looptijd van je hypotheek precies dat bedrag dat nodig is om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. Dit gebeurt in de vorm van een levensverzekering die een vast bedrag uitkeert.

Een verhoging van de hypotheek- rente deels wordt gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie, dus zijn de kosten vrij stabiel. Eigenlijk is de spaarhypotheek een wat zekerdere vorm van de levenhypotheek.

Bij deze hypotheekvorm betekent een lage rente dat je in de beginperiode relatief veel moet sparen: je ontvangt immers weinig rente.lees verder >>

Hybride Hypotheek

De hybride hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. Daarom wordt het vaak een spaarbeleggings hypotheek of combinatiehypotheek genoemd.

Bij de hybride hypotheek los je niet af. Je betaalt dus gedurende de hele looptijd rente over het volledige hypotheekbedrag die je onder voorwaarden kunt aftrekken. Daarnaast betaal je premie voor beleggingen of om te sparen.lees verder >>

Effecten Hypotheek

Een effectenhypotheek is een hypothecaire lening die gecombineerd wordt met een effecten portefeuille. Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening lost u niet af, waardoor er een maximale fiscale renteaftrek bestaat. Naast hypotheekrente wordt periodiek of eenmalig een inleg gedaan in een effectenportefeuille.lees verder >>

Tweede Hypotheek

Als je voor een bepaalde tijd extra geld nodig hebt, kun je een tweede hypotheek of een krediethypotheek afsluiten. Je ontvangt in feite een krediet met hypothecaire zekerheid. In veel gevallen kun je daardoor de 'overwaarde' van je woning benutten, waardoor je tot boven 100% van de executiewaarde van je woning kunt lenen.lees verder >>